I r wie WIE i Ton Molenaar in het nieuws I i JURGENS SLIJTERIJ GROENELAAN BOSSERS t i AVO-GARAGE J. BOMEFAAS Horfogerio C. E. Motor Hier kunt U volgende keer staan 2 P SNACKBAR BREQONJE „IRIS" BLOKMSIERKLNST 6e Jaargang nr 19 26 okt. 1967 Verschijnt eens per 14 dagen RED. en ADM, DRUKKERIJ VAN DE WATER VAN BEVERENSTRAAT 1 b-c SCHIEDAM TELEFOON 267787 -2677 63 Aivertentlecarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle editles tot 20 woorden f 1.75 elk woord meer f 0.20 (geldt niet voor zakenkaboutertjej SO NIEUWE VW'S ZUIVEL EN LEVENSMIDDELEN Sp&ciaal verzorging voor bruiloffon n partijen GROENELAAN 89-TEL 267967 VOOR G AS VER WARMING HOOFDSTRAAT 189 HOOGSTRAAT 117 TEL 26 83 87 TEL 266603 BIER - WIJN - GEDISTILLEERD GROENELAAN 34 - TELEFOON 268791 De grootst gesorteerde zaak in Schitdam-Zuid Met deze nieuwe aktie krljgt iedere bewoner van Zuid en West een kans. De komende dagen zullen twee fotografen (geboren zuiderlingen) opnamen maken bij nevenstaande deelnemers aan deze aktie. Hij of zij die ais toevallige bezoeker gefotografeerd en uitgekozen wordt krijgt 'n waardebon t.w.v. f 25.te besteden bij de betreffende winkelier. VOOR WARME HAPJES OP UW FEEST BRUGMANSTRAAT TEL 263864 GEEFT CADEAUII Kleurendia of foto van het door ons verzorgde bruldsboeket ST. LIDUINASTRAAT 92 bij B.K. Laan TEL. 267695 ORANJESTRAAT 8 t.o. Alb. Heyn U drukt uw kosten... wij drukken de rest! DRUKKERIJ v. d. WATER nieuws Mogelijk voor niet alien een bekende, die Ton Molenaar, maar Zuiderling wil vanaf deze plaats hem toch wel even in het nieuws brengen. U hebt in het verleden in dit blad wel de advlrtenties gelezen van Heico, de zaak van automaterialen. Eigenaar van deze zaak was toen de heer Piet v. d. Heiden, van het bekende transportbedrijf uit de Groenelaan. Aangezien een transportbedrijf heel wat zorgen met zich brengt en dit bedrijf zich steeds verder ontwikkelt is de naam Heico verdwenen omdat er een andere eigenaar is gekomen en dat is Ton Molenaar. Een jong energiek zakenman, die vanaf zijn tweede jaar al in Zuid woont. Ton, een jonge kerel, die een ruime belangstelling heeft voor de sport, lid is van S.V.V. en in zijn jeugd een zeer goed turner was, als lid van de gymnastiekvereniging Excelsior, zwaait nu de scepter over de zaak. Hij veranderde de naam, wat nu is Automaterialenhandel Schiedam Zuid en ieder die in de winkel wel eens is ge- weest voor autolampen of banden, autoradio of iets der- gelijks is tot de ontdekking gekomen dat Schiedam Zuid een verkooppunt op het gebied van auto-accessoires heeft dat er zijn mag. Een uitgebreide collektie auto-onderdelen treft men er aan en bovendien verleent Ton alle moge- lijke service. Juist voor Zuid is zo'n adres onmisbaar want velen van ons zijn in het gelukkige bezit van een autootje en daar moeten wel eens andere banden om, daar moeten de roestplekken wel eens van bijgewerkt worden, of een nieuwe accu. Voor dat alles kan men terecht bij Auto materialenhandel Schiedam Zuid. Met het oog op de komende feestdagen is dit een goed adres voor spullen voor vaders auto. Gelet op de energie van Ton Molenaar waarmede hij zich als jong zakenman een plaats tussen ons in wil veroveren, zal hij zeker slagen. Zuiderling wenst hem vanaf deze plaats dan ook een zakelijk succes toe. Zuiderling ZONDER CHAUFFEUR OPEN EN GESLOTEN BESTELAUTO'S 9 PERSOONS BUSJES EN LUXE VW'S NU OOK OPEL REKORD - CARAVAN - KADETT BOKELWEG 2-8 TELEFOON 15 09 40 SCHIEDAM bij het station KETELAARSTRAAT 9 TEL. 1 3 34 50 ROTTERDAM bij de Baan WIE? wie SHOGN8LAAM M TEL. MUM Zaanse klokken Gero-WMF art. Horloges Goud-Zilver eigen reparatie atelier MAANDAGS GESLOTEN IHOWItOOM GROENELAAN hi De winnares deze week mevrouw De waardebon afhalen bij bureau van dit blad. Te besteden bij Bossers De prijswinnares van 12 okt. J.I. was Mej, R. Vaik, Nwe Maasstraat 94 a Eventueel ook bedlening hoek West Frankelandsastraat BROERSVELD 124 BROERSVEST 117 GROENELAAN 42 ALEIDASTRAAT 64 SHE™ OPVALLEND KWALITE1TSDRU KWERK v. BEVERENSTRAAT!b-c TEL. 010-267787 SCHIEDAM TEL. 26 0954 A]

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1967 | | pagina 1