BlJ ONS IN ZUID WIE WIE? I Jbi \Ls JURGENS SLIJTERIJ GROENELAAN B05SERS St. Li< I Horfogeria C, E* Malar Hler kunt U volgenda keer staan Groenelaan 32 Teiefoon AVO-GARAGE J. BONEFAAS „IRIS" 8L0EMSIEKKIIV8T WASSERETTE 7a Jaargang nr 5 7 maart 1968 Verschijnt eens per 14 dagen Red. en Adm. Drukkerij v.d. Water van Beverenstraat 1 b-c Schiedam Teiefoon 26 7787 - 26 7763 Advertentietarieven op aztnvraag. Kaboutertjes voor alle edities tot 20 woorden f 1.75 elk woord meer f 0.20 (geldt niet voor zakenkaboutertjes) SO NIEUWE VW's J 1 11 i! i ZLUVEL EN LEYENSMIDDELEN Spociaal vorzorging voor bruiJofton on partijen GROENELAAN 89-TEL 2679 67 HQOFD5TRAAT 189 TEL 26 8387 HOOG5TRAAT 117 TEL 26 6603 SASVSRW ARMING met garantiebewijs BIER - WIJN - GEDISTILLEERD GROENELAAN 34 - TELEFOON 268791 De grootst gesorteerde zaak In Schitdam-Zufd Met deze unieke aktle krljgt ledere bewoner van Zuid en West een kans. De komende dagen zullen twee fotografen (geboren zuiderlingen) opnamen maken bij nevenstaande deelnemers aan deze aktie. Hij of zij die als toevallige bezoeker gefotografeerd en uitgekozen wqrdt krljgt 'n waardebon t.w.v. f 25;*- te besteden bij de betreffende w^feeBiej-. \AJIH3Gi. GEEFT CADEAUt! Kleurendia of foto van het door ons verzorgda bruldsboeket ST. UDUINASTRAAT 92 bij B.K. Laan Ban de ongezellige wasdag en komt wassen in onze gezellige salon k kg droog goed voor 2.00 incl. Alle wasmiddelen 40 ct meer en geen droogproblemen xtwS! a T HI3J12*/" mamamm tat mm mamm* nieuws kon oma de Leede niet vermoeden dat zij in 1968 voor haar Zoon Toon een geheel gemoderniseerde zaak zou openen. In 1924 begon op de hoek van de Lekstraat en de Nieuwe Maasstraat de familie de Leede een zaak in melk en zuivelprodukten zoals dat toendertijd heette. Een zaak met de zoals dat nu heet, ouderwetse verkoop over de toonbank. Wat zouden de gedachten van oma geweest zijn nu zij op zevenenzestig jarige leeftijd de zelfbeddenings- zaak van haar zoon opende? Een zaak waarin het oude principe geen opgeld meer doet. Maar toch wel een hyper- moderne zaak, die nu het volledige assortiment levens- middelen bevat. Behoudens de vleeswaren-afdeling wat niet tot de zelfbedieningsafdeling behoort, heeft men nu ook diepvriesprodukten zoals kip en groenten, etc. Boven- dien is men overgegaan tot de verkoop van tabaksarti- kelen. Toon de Leede die ook lid is van de middenstandsver- eniging Zuid en ook nog deel heeft uitgemaakt van het bestuur daarvan, heeft samen met zijn vrouw Annie nu een prachtige zaak, na de verbouwing, uitgevoerd door de firma v. d. Tempel en de verlichting waarvoor Chr. v. d. Hoeven heeft zorggedragen. De woonkamers achter de zaak zijn erbij getrokken en van 25 vierkante meter is het nu vergroot tot 70 vierkante meter. In totgal is de zaak slechts twee en een halve dag gesloten geweest maar het geheel heeft 22 dagen geduurd. Zoals de lezers opgevallen zal zijn omschrijft men de familie de Leede met de voornaam omdat de klanten niet beter weten. Het is daar in zuid heel gewoon, dat men de meeste winkeliers bij de voornaam noemt en men spreekt dan ook gewoon over Toon en Annie. Die bijzondere band met hun klanten is ook wel tot uiting gekomen bij de her- opening. Bloemstukken van veel klanten en dat treft de familie toch wel. Dat geeft hun inspiratie tot het fijne zakendoen en dat geeft ook uiting van waardeting voor het hard werkende echtpaar, dat door hun klanten zo gewaardeerd wordt. Zuid kan trots zijn, dat er weer een zaak is bijgekomen, die beantwoordt aan de eisen van deze tijd. Vanaf deze plaats wensen wij de familie dan ook heel veef sukses voor de toekomst toe. ZUIDERLING ZONDER CHAUFFEUR OPEN EN GESLOTEN BESTELAUTO'S 9 PERSOONS BUSJES EN LUXE VW'l NU OOK: OPEL REKORD - CARAVAN - KADETT BOKELWEG 2-8 TELEFOON IS 0940 SCHIEDAM bij het ctation KETELAARSTRAAT 9 TEL. 1 3 34 SO ROTTERDAM bij de Baan /aSj WR.*<UWRIRtRtR!R«RiaiR!HL'Hii|lll<C'W 0 WIE? wie? GROENELAAN 64 TEL. 26 26 41 8! Zaanse klokken Goud - Zilver Gero- en' WMF-artikelen Horloges Klokken enz. Eigen reparatieatelier De winnaar deze week mevrouw f <4 De waardebon afhalen bij bureau van dit bled Te besteden bij Slijterij Groenelaan De prijswinnaar van 22 febr. j.l. was Mevr. G. Kruines-Bos, Bilderdijkstraat 27 b BROER3VELD 124 BROERSVEST 117 GROENELAAN 42 ALEIDASTRAAT 64 ORANJESTRAAT 8 t.o. Alb. Heyn TEL-26 76 95 TEL. 26 09 54 SINT LIDlllNASTRAAT 51 - TEL 266176 H3TT3^IOft>l Ji Wij gereii KES-zegds

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1968 | | pagina 1