WIE PERQUIN MODERN VERKEER WIE JURGENS So SLUTERIJ GROENELAAN B055ER5 Groenelaan 32 St. Liduinastraat 50 Telefoon 26 98 84 AVO-GARAGE WIE? BONE FA AS /jrT\ sasvirwarming H&fiogerftn C* S. Holer Hier kunt U volgende keer staanI JRIS" BLOEMSIERKUNST De ,betere* babqspecfaal- zaak van Schiedam JSL\, POELIER i 7e Jaargang nr 11 8 juli 1968 Verschijnt eens per 14 dagen Red. en Adm. Drukkerij v.d. Water van Beverenstraat 1 b-c Schiedam Telefoon 26 77 87 - 2677 63 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities tot 20 woorden f 1.75 elk woord meer f 0.20 (geldt niet voor zakenkaboutertjes) SO NIEUWE VW'S ZUIVEL- EN LEVENSMIDDELEN ipeclaal verzorging »oor bruMoftf. parti/en GROENELAAN 89-TEL. 26 79 67 HOOFDSTRAAT 189 HOOGSTRAAT 117 TEL. 26 8387 TEL. 26 6603 met garantiebewljs mm - WIJN - GEDISTSLUESRD GROENELAAN 84 - TELEFOON 268791 De grooist gesorleorde zaak in Schiodam Zuid Met deze unleke aktie krljgt ledere bewoner van Zuid en West een kans. De komende dagen zullen twee fotografen (geboren zulderlingen) opnamen maken bij nevenstaande deelnemers aan deze aktie. Hij of zlj die als toevallige bezoeker gefotografeerd en uitgekozen wordt krijgt 'n waardebon t.w.v. f 25.te besteden bij de betreffende winkelier. mm* nt m rwfmnwrk smm GEEFT CADEAUt! Kleurendla of foto van het door ons verzorgde bruidsboeket ST. UDU1NASTRAAT 92 b!| B.K. Laan TEL 26 76 95 ORANJHTRAAT 8 t o. Aib. Heyn TEL 26 09 M Rubensplein 22-24 Tel. 26795S 'inAM&l zuider-nieuws Voor vele Schiedammers zal Autorijschool „Boerhoeve" geen onbekende zijn, evenals de eigenaar, de heer C. van Vendeloo, oud Hoofdagent van Verkeerspolitie te Schiedam. Op vrijdag 19 juli a.s. is het vijf jaar geleden, dat ge- noemde rijschool werd opgericht, vandaar dat wij deze week in dit artikeltje de schijnwerper willen richten op deze modern ingerichte rijschool. Behalve de heer van Vendeloo is ook mej. Wasserman (een oud-leerlinge van de heer Vendeloo) als firmante en instructrice aan de school verbonden. Het bedrijf is gevestigd aan de St. Liduinastraat 5b en men geeft les in nieuwe wagens, o.a. Daf en Volkswagen. De heer van Vendeloo, die 25 jaar in dienst was bij de politie en over een keur van diploma's beschikt, heeft een grote voorkeur voor de Daf-variomatic, een wagen die vooral in het huidige stadsverkeer uitstekend tot zijn recht komt. Sinds kort beschikt deze rijschool over een nieuwe, ruim en smaakvol ingericht theorielokaal, dat bij ge- legenheid van de lustrumviering met 'n officieel tintje in gebruik zal worden genomen. Door middel van een moderne dia-projector en aan de hand van uitgebreide series duidelijke wandplaten enz. worden de cursisten onderricht in de problemen van het verkeer. Er kunnen makkelijk 20 personen aan een theorieles deelnemen. Tijdens deze lessen wordt de cursisten een kopje koffie aangeboden en ook de gezellige ruimte draagt ertoe bij, dat de verkeerstheorie, waar veel cursisten wat tegen op zien, in een prettige, ongedwongen sfeer verloopt. De heer Vendeloo is een persoon die over de natuurlijke gave beschikt, als een goed leraar zijn leerlingen op rustige en vooral duidelijke wijze te instrueren, hetgeen bij de huidige examens van groot nut is, wil men het zo fel begeerde rijbewijs „in zijn zak hebben". Het zou aanbeveling verdienen, dat ook personen die reeds meerdere jaren in bezit zijn van een rijbewijs, nog eens enkele theorielessen zouden volgen om hun kennis wat op te frissen en zich op de hoogte te stellen van de diverse aanvullingen en wijzigingen, die zich op het gebied van de verkeersvoorschriften de laatste tijd voordeden. Het is welhaast zeker, dat verschillende verkeersborden nu maar half of misschien helemaal ZONDER CHAUFFEUR OPEN EN GESLOTEN RErrflLAtFTO'S 9 PERSOOKS BUSJES EN LUXE VW*a NU OOK t OPEL REKORD - CARAVAN - KADCTT BOKELWEG 2-8 TELEFOON 1C 09 40 SCHIEDAM bij het station KETELAARSTRAAT 9 TEL. III4II ROTTERDAM bij de Baan niet worden begrepen, hetgeen uiteraard voor deze weggebruikers fatale gevolgen kan hebben. Autorijschool Boerhave zal U hierover gaarne alle in- lichtingen verstrekken en wij kunnen een ieder die zich per auto in het verkeer begeeft, of van plan is dit in de toekomst te gaan doen, aanbevelen, zijn lessen te nemen bij de heer van Vendeloo en mej. Wasserman, die in de afgelopen jaren hun sporen op dit gebied beslist hebben verdiend. Krijgmans RmHWMR!RtlWO<i>IRIWL'<UR.'<ORIW(lRWKURWIIRIRm(RtR.'WIR!K.f<g^g^g^^ GROENELAAN 64 TEL. 26 26 4I Zaanse klokken Goud - Zllver Gero- en WMF-artikelen Horloges Klokken enz. Eigen reparatieateiier I I De winmaar deze week mevrouw/de heer 7 De waardebon sfhalen bij bureau van dit Mad. Te besteden bij Bonefaas De prijswinnaar van 21 juni j.l. de heer Mosch> Gasstraat S BROERSVELD 124 - BROERSVEST 117 OROENELAAN 42 ALEIDASTRAAT 64 Wij geven KES-zege/j <L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1968 | | pagina 1