WIE WIE B055ERS PERQUIN Nieuw/e vestiging AMRO-BANK JtJRGlNS Horloprii C. E. Motor Groenelaan 32 Si Liduinastraat 50 Teleloon 269884 AVO-GARAGE WIE BONE FAAS Hier kunt U volgende keer staan „IRIS" BLOEHSIERKIIIVST De ,betere' babqspeciaal- zaak van Schiedam 7e Jaargang nr 16 12 sept. 1968 Verschijnt eens per 14 dagen Red. en Adm. Drukkerij v.d. Water van Beverenstraat 1 b-c Schiedam Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities tot 20 woorden f 1.75 elk woord - Telefoon 267787 - 26 77 63 meer f 0.20 (geldt niet voor zakenkaboutertjes) SO NIBUWE VW'i 8 ZUIVEL- EN LEVENSMIDDELEN Spociaal verzorging voor bruiJoftmti 1 on partijen GROENELAAN 89-TEL. 267967 fgSS GASVIRW ARMING HOOFDSTRAAT 189 HOOGSTRAAT 117 TEL. 2683 87 TEL. 2666 03 met garantiebewljs UW DRUKWERK IS IN GOEDE HANDEN BIJ: DRUKKERIJ A. L. VAN DE WATER VAN BEVERENSTRAAT 1 b-c SCHIEDAM TELEFOON 26 77 87-26 77 63 Met deze unleke aktle krijgt ledere bewoner van Zuid en West een kans. De komende dagen zullen twee fotografen (geboren zulderlingen) opnamen maken bij nevenstaande deelnemers aan deze aktle. Hij of zij die als toevallige bezoeker gefotografeerd en uitgekozen wordt krijgt 'n waardebon t.w.v. f 25.te besteden bij de betreffende winkelier. textieCte4f6£uti&/ ///■C GEEFT CADEAUtt Kleurendla of foto van het door ons verzorgde bruldsboeket Rubensplein 22-24 Tel. 267958 azrm nieuws Maandag 2 September jl. was een feestelijka dag voor de Amro-Bank Schiedam, vanwege de officiele opening van haar tweede kantoor in Schiedam in het pand Nieuwland- plein IX, naast Hotel Rijnmond. De directie, bestaande uit de heren Des Bouvrie, Boomen en Kamstra en de kantoorbeheerder, de heer Visser, stelden ons in de gelegenheid, tijdens een feestelijke re- ceptie, een kijkje te nemen in het gloednieuwe kantoor, waarvan wij dan ook dankbaar gebruik maakten. Het pand was aanvankelijk bestemd voor eventuele uit- breiding van hoteL Rijnmond. Het bouwbureau van de Amro-Bank achtte deze ruimte zeer geschikt voor inrich- ting van het zo dringend nodige tweede kantoor voor de Bank. Men is erin geslaagd op een zeer moderne wijze een aantrekkelijk bankkantoor te creeren, waarvan het schilderwerk werd verzorgd door de fa. Beerman, meubel- fabriek Stabiel verzorgde de algehele meubilering. Het pand heeft een oppervlakte van 9 x 25 meter. Naast de ruime entree is een zithoek gecreeerd voor bezoekers, ter- wijl ook een aparte ruimte is ingericht als 6preekkamer, zodat altijd een prive-onderhoud voor financiele kwesties mogelijk is. Voorts is er een nachtkluis beschikbaar, waar- in dus ook na de normale kantooruren geldswaardige papieren en sieraden ter bewaring gedeponeerd kunnen worden. Dat de nachtsafe en de safelokettenkast werkelijk volkomen safe zijn, toonde ons de heer Visser tijdens een demonstratie. De kasuren bij deze bank zijn van 93 uur, in de toekomst zullen vermoedelijk ruimere openingstijden nodig blijken. Het komt ons voor, dat vooral de bewoners van Groenoord dankbaar gebruik zullen maken van dit kantoor, omdat dit voor hen op de eerste plaats dichterbij is dan het kantoor op de Gerrit Verboonstraat en op de tweede plaats zal men veel vlugger geholpen zijn, vooral op dagen met top- drukte. De Amro-Bank heeft dus voor haar clienten voortaan meer „spreidingsmogelijkheden", waarvan ongetwijfeld velen gebruik zullen maken, vooral in deze tijd, waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van betaalcheques, persoonlijke leningen enz. ZONDER CHAUFFEUR OPEN EN GESLOTEN BESTELA L*TO*S 9 PERSOONS BUSJES EN LUXE VW'i NU OOK t OPEL REKORD - CARAVAN - KADETT BOKELWEC 2-8 TELEFOON 15 09 40 SCHIEDAM bij het station KETELAARSTRAAT 9 TEL. II 14 50 ROTTERDAM bij de Baan Wij zijn ervan overtuigd, dat velen hun weg zullen vinden naar dit nieuwe Amro-Bankgebouw, waar een ieder wel- kom is en op gebied van financien alle inlichtingen krijgt die men wenst. Zowel voor directie als personeel onze hartelijke .geluk- wensen en veel succes toegewenst met hun vooruit- strevende ondernemingen. Krijgmans WIE GROENELAAN 64 TEL. 26 26 41 Zaanse klokken Goud - Zllver Gero- en! WMF-»rtikelen Horloges Klokken enz. Elgen reparatieatelier U DRUKT DE KOSTEN WIJ DRUKKEN DE REST De winnaar deze week mevrouw/de heer De waardebon zfhalen bij bureau van dit Mad. Te besteden bij Iris Bloemsierkunst De prijswinnaar van 15-8-1968 was mevrouw Rijnhout-Borghans, Willem Brouwerstraat 38b BM4BWBM8MBM8I MtMWidbMBMVff BROERSVELD 124 - BROERSVEST 117 GROENELAAN 42 - ALEIDASTRAAT 64 ST. UDUINASTRAAT 92 bij B.K. Laan TEL 26 76 95 ORANJESTRAAT 8 t o. Alb. Heyn TEL 26 09 54 SLUIS Wij geven KES-zegels

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Zuider Nieuws | 1968 | | pagina 1